تبلیغات
انـــســـیــه حـــوراء
 
دنـیـآی مـن


هـر گـونهـ کـپـی بـرداری از ایـن وبـلـاگـــ بـلـامـانـع اسـتــــ و هـزیـنـهــ آن = یـکـــ صـلـواتــــ

مـطـالـبـی کـهــ مـیـنـگـارمــ تـحـفـهــ ایـسـتــــ بــرای بــهــتــریـن بــانـوی دو عـالــمـــ کــهــ هـر چـهــ دارمـــ از مـــادر ســاداتـــــ دارمـــ ...


الــتــمــآس دعـــآی فـرج + شـــهـــآدتـــــ ...

مـدیـر وبـلــآگـــــ : انــسـیـــهــ حــــوراء
مـحــکــــ
ایــن وبـلـاگــــ تـــآ چـهــ حد تــأثـیـر گـذآر و مـفـیـد اسـتـــــ ؟
انـــســـیــه حـــوراء
خــآنــهـــ             تـمـآس بـا مـدیـر           پـسـتــــ الـکـتـرونـیــکــــ                RSS                  ATOM
یکشنبه 17 آذر 1392 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء
هــمــســفــرمـــ ... ای خــدای مــن ...

مــن در ایــن وادی و راه رهــگــذرمـــ ...

ای خدا ... هــمــســفــرمـــ بــاش کــهــ مــن بــی خــبــرمـــ ...

ای خــدا بـــاخــبــری ... من در ایــن راه ز تــو بــی خــبــرمـــ ...   
 
پــس بــیــا هــمــســفــرمــ بــاش کــهــ مــن رهــگــذرمـــ ...نـوع مـطـلـبــــ : خـُــدآیـــــ ِ مـــَــنـــــ، 
الـــگـــو : خدا، همسفر، رهگذر،مـی گـویـنـد

سـری را کـهــ درد نـمـیـکـنـد

دسـتـمـآل نـمـی بـنـدنـد ؛
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــَـذهـــَـبــــی، 
الـــگـــو : بی بی، رقیه خاتون، باب الحوائج،


چهارشنبه 21 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء
[http://www.aparat.com/v/yH7kF]خـدآیـآ . . . بـهـتـریـنـمـــ ! ! !

خــودتــــــــ هـوآمـو دآشـتـهــ بــآش

نــذآر شـیـطـون گـــولـــمــ بـــزنـــهــ . . . 


خـــدآیـــآ . . . 
مــیـــدونـــی تـــووو دلـــمــ چــهــــ خــبـــره ! ! !نـوع مـطـلـبــــ : خـُــدآیـــــ ِ مـــَــنـــــ، 
الـــگـــو : خدا، لطف، نگاه، رحمت،


چهارشنبه 21 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

نـوع مـطـلـبــــ : مــَـذهـــَـبــــی، 
الـــگـــو : محرم، صلوات، هفتگی،** واقعاً دلم لرزید ، خیلی قشنگه ، بخونید **

حسین فریاد می زند : " هل من ناصر ینصرنی ؟ "
و من درحالی که نمازم قضا شده است می گویم :
لبیک یا حسین ! لبیک . . .
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــُـحـَـرَّمـــــــ، 
الـــگـــو :


شنبه 10 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

کــــاش

حــک شــه رو قبــــرم 

قبــلِ اسمـم . . . " کـــــربـــلایــــی "

نـوع مـطـلـبــــ : مــُـحـَـرَّمـــــــ، 
الـــگـــو : حرم، کربلا، زیارت با معرفت،


شنبه 10 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

فرق یا حسین و با حسین بین یک نقطه است . . . 

اما با حسین بودن کجا ؟؟؟

یا حسین گفتن کجا !!!


نـوع مـطـلـبــــ : مــُـحـَـرَّمـــــــ، 
الـــگـــو : حسین، غربت، مصیبت،


شنبه 10 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

در سینه ام

پرنده ای مهاجر

عزم کربلای تو را دارد

چه کنم ؟!


نـوع مـطـلـبــــ : مــُـحـَـرَّمـــــــ، 
الـــگـــو : شوق، زیارت، انتظار، کربلا،


شنبه 10 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

رو به قبله مینشینم با دیدن عکس حرم

کربلایی کن مرا ، با جان من بازی نکن !!!


ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــُـحـَـرَّمـــــــ، 
الـــگـــو : حرم، کربلا، عطش،


سه شنبه 6 آبان 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء
من

خودم

خودم را از حرم محروم کرده ام اربابادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــُـحـَـرَّمـــــــ، 
الـــگـــو : کربلا، زیارت، معرفت،


یکشنبه 5 مرداد 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

غــزه در آتــش و خــون اســتــــــ ... خــدایـــا مــــددی
شــهــر در دســتـــــ جــنــون اســتــــــ ... خــدایـــا مـــددی

آســمــان تــیــره ز دود اســتــــ ... و زمـــیــن مـــاتـــــ ز درد
حـــال خـــورشـــیـــد نـــگـــون اســتـــــ ... خــدایـــا مددی
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــَـذهـــَـبــــی، 
الـــگـــو : غزه، مظلوم، ستم، جنگ،اى مــســلــمــانــان! هــنــگــامــى كــهــ هــلــال مــاه رمــضــان ظــاهــر شــد ، شــیــطــان‌هــاى رانــده شــده زنــجــیــر مــى‌شــونــد ،
درهــاى آســمــان ، درهــاى بــهــشــتـــــ هــا و درهــاى رحــمــتــــ گــشــوده مـى‌شــونــد ، درهــاى جــهــنــمـــ بــســتــهـــ شــده ،
دعــا مــســتــجــابــــ می‌شــود ...


ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــَـذهـــَـبــــی، 
الـــگـــو : ماه مبارک رمضان، روزه، توفیق، عنایت،


دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

پــــــ مــثــل پــنــاه ،

پـــــ مــثــل پــدر ،

هــمــان کــهــ بــا نــبــودنــش مــرگـــــ  ِ غــرورمـــ را رغـــمـــ زد و جــــای خـــالـــیــــش انـــدوه وار بـــر ســـرمــــ هـــوار مــیــکـــشـــد ،

کـــاش پــدرمـــ بــود تـــا بــهــ جـــای خــیــراتـــــ بــرایـــش هـدیــهـــ مـــیــــخـــریــــدم ...****************************************************جــمــلــهــ ای کــهــ حــســرتــش رو دلــمـــ مــونــده مــیــدونــی چــیــهــ ؟

« بـــابـــاجــونـــمــــ روزتـــــ مــــبـــارکــــــ ! »

کـــاشــکــی فــقــطــ بــرای 1 دقــیــقــهــ بــرگــردمـــ بــهــ 6 ســال پــیــش ...تــقــدیـــمــ بــهـــ پــــدران آســـمـــانـــی
نـوع مـطـلـبــــ : دِلـــــ نــِــوِشــــتـــِـهـــ، 
الـــگـــو : پــدر، تــبــریــک، روز پــدر، هدیـــه،


ای دل اگــر عــاشــقــی ، عــشــق  ِ خــدا ... حــیــدر اســتـــــــ

دلــبــر تـــو هـــر کــهـــ هـــســتــــ  ، دلــبـــر مـــا ... حـــیـــدر اســتــــــ


رشــتـــهـــ حــبــل الــمــتــیــن ، بـــعـــد نــبــی جــانــشــیـــن ...

 مــعــنــی اکــمــال دیـــن ، گــفــتــهـــ خـــدا ... حــیــدر اســتـــــــ

 ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : مــَـذهـــَـبــــی، 
الـــگـــو : مــیــلـــاد، امیـــرالــمــومــنــیــن، حــیــدر، مــدح،آقـای مـن! سـیـد و سـرورمــ! سـلـامـ بـر شـمـا

الـسـلـام عـلـیـکــــ یـا رسـول الله... السلـام عـلـیـکـــ یـا حـبـیـبــــ الله ...

چـشـمـتـان روشـن آقـا جـانـمـــ ... چـشـمــ و دلـتـان روشـن آقـا جـانـمـــ ...
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : میلاد، مادر، نور، کوثر، عشق، آئیینه،


چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

ایــن روزهــآیـــمـــ بــهــ تــظــآهــر مــیــگــذرد ؛

تــظــآهــر بــهــ بــی تــفــآوتــی ،

 تــظــآهــر بــهــ بــی خــیــآلــی، بــهــ شــآدی !

بــهــ ایــن که دیــگــر هــیــچ چــیــز مــهــمــ نــیــســتـــــــ ، 

امــا ...

چــقــدر ســخــتـــــ مــی کــآهــد از جــآنــمـــ ایــن نـــمـــآیـــش ...نـوع مـطـلـبــــ : دِلـــــ نــِــوِشــــتـــِـهـــ، 
الـــگـــو : تظاهر، خیال، شادی، سخت، نمایش،


یکشنبه 24 فروردین 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

هـــر بــــار کـهــ دلــمــ هـــوای خـــــــدا کـــرد …

نــــهــ !

هــر بـــار کـهــ خـــــــدا یــاد ِ دلــمــ کــــرد …

تـــنـــمـــ لــرزیــد …

نــهــ از خــــــدا …از خــــودمــ !

که از شــیــطــان هـــمــ شـیــطـــان تــَر شــدمــ …

نـگـاهــمــ را مــی دزدمــ …

مــبــادا چــشــمــم در چــشـــمــ خـــدا گــــیر کــنــد …
نـوع مـطـلـبــــ : خـُــدآیـــــ ِ مـــَــنـــــ، 
الـــگـــو : خدا، دل، خجالت، شیطان،


یکشنبه 24 فروردین 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

عــارفــی را پــرســیــدنــد :

از ایـنـجـا تــا بــهــ نـزد خــدای مــنــان چــهــ مــقــدار راه اسـتـــــ ؟

فــرمــود : یــکـــــ قـــدمـــ

گــفــتــنــد: ایــن یــکــــ قــدمــــ کــدامــ اســتـــــ ؟

فــرمــود : پــا بــگــذار روی خــودتـــــ


دریــغــا

کــهــ مــیــان مــا و رســیــدن بـــهــ " یــکــــ قــدمـــ" هــزار فــرســنــگـــــ اســتــــــ ....

نـوع مـطـلـبــــ : مــَـذهـــَـبــــی، 
الـــگـــو :شــیــخ بــهــآء الــدیــن عــآمــلــی در یــکــی از کــتــآبــــ هــآی خــود مــی نــویــســد : 


روزی زنــی نــزد قــآضــی شــکــآیــتـــــ کــرد کــهــ پــآنــصــد مــثــقــآل طــلــآ از شــوهــرمـــ طــلــبـــــ دآرمــ و او بــهـ مــن نــمــی دهــد .

قــآضــی ، شــوهــر رآ احــضــآر کــرد و او بـــدهــــی خــود رآ انــکآر نــمــود یــآ فــرآمــوش کــرده بــود .
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : حـِـــجــــآبـــــ، 
الـــگـــو : حجاب، عفاف، نجابت، کمیاب، واکنش، غیرت،
یــــآفــتــمــــ ، مـــیــقـــآتــِــ مــــن پـــشـــتــِــ دَر اســـتــــــ

حـــفــظـــ « ربــــ الـــبــیــتــــ » از حـــج بـــرتـــر اســــتــــــ


رَمـــی شـــیـــطـــآن کـــردمــــ از امـــر جـــلـــیـــل

تـــآ بـــگــــیــــرمـــــ کــــعـــبـــهــــ از اصـــحـــآبــِـــ فـــیـــلادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : رباعی، شعر فاطمی، شهادت، حضرت مادر،


چهارشنبه 6 فروردین 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء


ایـــنــــهـــــآ کـــهــ بــــســــوی خــــآنـــهـــ امــــ تــــآخـــتـــهــــ انــــد

ایــــنـــهـــآ کـــهــ مـــرآ بـــهــ گـــریـــهــــ انـــدآخـــتــــهــــ انــــد


بــــآ چــــآدر و چــــوبـــــهـــ هــــآی بـــیــــتــــ الــــأحــــزآن

از بـــغــــض تـــــو مــــشــــعــــل ، هــمـــگــــی ســـــآخــــتــــهـــ انـــــد
نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : رباعی، شعر فاطمی، شهادت، حضرت مادر،


چهارشنبه 6 فروردین 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء


کــــمــــی از غـــســــل زیــــر پـــیــــرهـــن مــــآنــــد

کـــمــــی از خـــون خـــشـــکــــــ بـــر بـــــدن مــــآنــــد


کــــفــــن رآ در بــــغــــل بــــگــــرفـــــتــــــــ و بـــــو کــــرد

هــــمـــآن طـــفـــــلـــــی کـــهـــــ آخـــــر بــــی کــــفــــن مــــآنــــــد ...
نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : رباعی، شعر فاطمی، شهادت، حضرت مادر،


چهارشنبه 6 فروردین 1393 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء


نــگـــآه سرد مـــردمــــ بـــود و آتـــش

صـــدآ بــــیــــن مـــردمــــ گــــمــــ بـــود و آتــــش

بــــجــــآی تـــســـلـــیـــــتـــــــ بــــآ دســــتــــهــــ ی گـــل

هـــجـــومــــ قـــومــــ هـــیــــضمـــــ بـــود و آتـــــش

نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : رباعی، شعر فاطمی، شهادت، حضرت مادر،


چهارشنبه 28 اسفند 1392 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

تــقــدیـــمـــ بـــهـــ ســـآدآتــــ بــزرگــوآر در عـــزآی مـــآدرشـــآن:در ایـــن شـــبــهـــآ کــهـــ مــــیــــخــــوآهــــمــــ بـــخـــوآبــــمــــ
صـــدآی گـــریـــهــــ مـــیـــشـــنـــومـــــ

خــــوآبــــمـــ کـــهـــ مـــیــــبـــرد
در کـــوچـــهـــ مـــیــــبــــیــــنـــــمــــ خـــودمــــ رآ

مـــآدرمـــ رآ مـــیــــزنــــنــــــد
از خــــوآبــــ مـــیـــپــــرمـــــ

کـــمــــرمــــ درد مـــیــــکــــنــــد ...کــــمــــر درد ارثـــــی اســـــتـــــ ؛
                                                       اگـــــر ســـــیــــد بــــــآشـــــی ...نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : حضرت مادر، شهادت، درد، داغ،بــگــذآر اشــکــــ هـآیـــتـــــ جــــآری شــونــد ...

بـــگـــذآر کــــهـــ سُـــر بـــخـــورنـــد و بـــریــــزنـــد روی چـــآدرتـــــ
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : حضرت مادر، شهادت، زخم، داغ، یتیمی،
ایــــن قــــدر بـــیــــن  رفـــــتـــــن و مــــآندن ، نــــمــــآن ... بــــمـــــآن

پـــیــــرمــــ مــــکـــن ز بــــآر غــــمــــتـــــ ، ای جـــــوآن ... بــــمـــــآن


خــــورشــــیــــد مـــــن ، بــــهــــ جـــــآنــــــبـــــ مـــــغــــربـــــ روآن مـــــشـــــو

قـــدری دگـــــر بـــــهــــ خـــــآطــــــر ایــــــن آســــــمـــــآن بـــــمــــــآن ...
نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : شهادت، حضرت مادر، شعر، داغ، فراق،وقـــتـــی گـــدآی فـــآطـــمـــهــــ بـــودنــــ بــــرآی مــــآســــتـــــــ
احــــســــآس مــــیـــکــــنــــیــــمــــ کـــهــــ دو عـــآلـــــمــــ گــــدآی مـــآســــتـــــــ
بــــآ گـــریـــــهــــ بـــهــــر فــــآطـــمـــهــــ ، آدمــــ عـــــزیـــــز اســــتــــــ
ایــــن گـــریـــــهـــــ خــــآنـــــهــــــ نــــیــــــســـــتـــــ کــــهـــــ دولــــــتــــــــ ســـرآی مــــــآســـــتــــــ ...گدای فاطمهنـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : مادر، گدای مادر، گریه،
روز محـــشــــر کـــهــــ بـــیــــآیـــــد کــــآر دســـــت فـــــآطــــمــــهـــــ (س) اســــتـــــ ...
مـــــرتـــــضـــــی مـــــی ایـــــســــــتـــــــد ، زهــــرآ (س) قــــیــــآمــــتـــــ مـــــیـــکـــنــــد
رشـــــتــــــهــــ ای از چـــــآدرش هـــــمــــ دســـــتـــــ مـــــآ بـــــآشـــــد ، بــــس اســـــتـــــــ ...
رشــــــتـــــهـــــ ای از چـــــآدرش ؟! ... آری ... شـــفــــآعــــتـــــ مــــیــــکــــــنــــــد ...                                                                                                                                              عـــلـــی اکـــبـــر لـــطـــیــــفــــیــــاننـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : حجاب، چادر، حضرت مادر، شفاعت، قیامت،


شنبه 24 اسفند 1392 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء

حـــق او بـــآ گـــریـــهـــ ی تــــنــــهــــآ نـــمـــیــــگــــردد ادآ
پـــــیــــر کــــن مــــآ رآ خـــدآیــــآ در عـــزآی فــــآطــــمــــهــــ ...


نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : شهادت، حضرت مادر،بـــآنــــو بـــگــــو کــــهــــ حــــضــــرتـــــ خـــــآلــــق ، خــــودش تـــــو رآ

وقــــتــــی کــــهـــــ آفــــریـــــد ، چــــهــــ مــــدتـــــ نــــگــــآه کـــــرد ؟؟!!


حضرت زهرا سلام الله علیها
نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : شهادت، حضرت مادر، خدا،


شنبه 24 اسفند 1392 :: نــگــآرنــده : انــسـیـــهــ حــــوراء


پـــشـــت در مـــیــــزدنـــــد مـــآدر رآ
بــــیـــخـــبـــر مـــیــــزنـــد مــــآدر رآ


یــــکــــ نـــفــــر بــــود پــــشــــتـــــ در امـــــآ ...
چـــــهـــــل نــــفـــــر مـــــیــــزدنـــــد مــــآدر رآ
ادامه مطلب


نـوع مـطـلـبــــ : حــــَضـــرَتــِـــ مـــآدَر، 
الـــگـــو : مــآدر، شهادت،
( کـل صـفـحـآتــــ : 6 )    1   2   3   4   5   6   
 
 
الـــگـــو
دوسـتـآن زیـبـآ انـدیـشـم
جـدیـد تـریـنـهآ
 
   
تـحـلـیـل آمـآر سـآیـتـــــ و وبـلـآگــــ